Also available in: English

US Kammer 2021 Vår - utsatt

6.-10. april 2021 – Utsatt, ny dato TBA
Trondheim

Påmelding skjer elektronisk via vår søknadsside Fluidreview.

Søknadsfrist: 10. januar 2021

Kunstnerisk innhold

US Kammer er et nytt og enestående tilbud hvor det skal fokuseres på å gi erfaring og opplæring i kammermusikalsk samspill under ledelse av topp internasjonale spillende ledere. Kurset vil stille høye krav til mental og fysisk tilstedeværelse gjennom å være offensiv i sitt spill og dermed bidra til en helhetlig og samlet klang. Målsettingen er å raffinere og forfine kammermusikalske initiativ og tankeganger. Det er et ønske at deltakerne i kammerorkesteret skal danne en styrket kjerne i sommerens symfoniorkester, med mulighet for større ansvar og aktiv gruppeledelse. Med et etablert kammerorkester som kjerne vil symfoniorkesteret løftes både kunstnerisk og sosialt.

I US Kammer etterstreber vi å skape en profesjonell ramme rundt kurset. Prøveperioden tilsvarer prøveperioden i profesjonelle orkester/ ensembler, og vi har ensembleledere i verdensklasse. Det forventes at alle deltakere gjør seg godt kjent med repertoiret på forhånd og stiller forberedt til første prøve.

Orkesteret består av 35-50 deltakere, besetning vil variere avhengig av repertoar.
Besetning for US Kammer Vår 2021 vil være:

2 fløyte, 2 obo, 2 klarinett, 2 fagott, 4 horn, 2 trompet, 3 trombone, 1 tuba, 1 timpani, strykere

 

Musikalsk leder: Elise Båtnes
Solister: Elise Båtnes, fiolin og Henninge Landaas, bratsj
Instruktør blås:
Leif Arne Pedersen

Program:
Mozart: Sinfonia Concertante
Dvorak: Symfoni nr. 8

Konsert: 10. april kl 15:00, Frimurerlogen i Trondheim – Utsatt, ny dato TBA
Billetter: mer info kommer

 

Om kurset

US Kammer er et nytt og enestående tilbud hvor det er fokus på å gi erfaring og opplæring i kammermusikalsk samspill under ledelse av topp internasjonale spillende ledere. Ungomssymfonikernes er Norges nasjonale ungdomsorkester og vi ønsker å være mer synlig i hele landet. Kammerorkesteret vil derfor være et ambulerende kurs og har varierende tilholdssted, fortrinnsvis i de store byene. Det avholdes et kurs på våren og et på høsten.

Kurset er kostnadsfritt

Kurset er gratis. Dette inkluderer opphold og full pensjon.

Forsikring

Det er studentens ansvar å ha egen syke-, reise- og instrumentforsikring i orden.

Permisjon

Det gis kun permisjon etter skriftlig søknad til Ungdomssymfonikernes administrasjon. Søkere som trekker seg etter at kontrakten er underskrevet, vil kunne bli holdt ansvarlig for utgifter som påløper organisasjonen som følge av dette, avhengig av årsak. For sykdomsfrafall er det kun sykemelding utstedt av lege som gir gyldig grunn.

 

Søknad og opptak

Hvem kan søke?

Musikkstudenter som kan dokumentere høyt instrumentalt nivå kan søke kurset. Du må være student ved høyere utdanning, gå på videregående eller folkehøgskole. Aldersgrensen for kurset er 18-28 år.

Søkere bes sende inn søknad via FluidReview innen søknadsfristen 10. januar 2021.

 

Uttak:  

Kandidater som har prøvespilt til Ungdomssymfonikernes kurs i løpet av 2020:

  • Til US Kammer Vår 2021 avholdes det ikke ordinært prøvespill. Søkere som prøvespilte til Sommerkurset 2020 eller US Kammer Høst 2020 trenger kun å registrere elektronisk søknadsskjema.

Kandidater som IKKE har prøvespilt til Ungdomssymfonikernes kurs i løpet av 2020:

  • Interessenter som ikke gjennomførte et prøvespill til Ungdomssymfonikernes kurs i 2020, må sende inn videoopptak samt motivasjonsbrev i tillegg til å registrere en elektronisk søknad.
    • Motivasjonsbrev på ca ½ A4 side om hvorfor du er interessert i å delta på årets kurs og hva du ønsker å oppnå ved eventuell deltakelse på kurset.
    • I søknadsportalen vil du etter registrering finne repertoar og orkesterutdrag for ditt instrument under «Resources». Opptak av soloverk og orkesterutdrag skal gjøres i ett. Bruk en klokke i bakgrunnen slik at juryen ser at opptaket er gjort sammenhengende. Det er ingen tekniske krav for opptaket utover at det skal gjennomføres i «one take». Det er derimot søkers ansvar at opptaket er av tilfredsstillende kvalitet for det aktuelle instrumentet.
  • Motivasjonsbrev og videoopptak kan sendes til: producer@ungsymf.no eller legges ved elektronisk søknadsskjema.

Spørsmål om videoopptak og motivasjonsbrev rettes til producer@ungsymf.no 

 

Utvelgelse og stemmefordelig:

  • Rangering fra prøvespill vår 2020 og høst 2020 vil legges til grunn for utvelgelse til US Kammer Vår 2021.
  • Kandidater som ikke har søkt Ungdomssymfonikernes kurs i 2020 vil bli vurdert av en jury for hvert instrument på bakgrunn av videopptak og motivasjonsbrev.
  • Ved lik rangering vil deltakelse på Ungdomssymfonikernes kurs i 2020 prioriteres.

 

Restriksjoner:
På grunn av den pågående covid 19-epidemien kan det komme forandringer i kursets form og innhold, også kort tid før kursstart. Ungdomssymfonikerne følger myndighetene sine forskrifter og retningslinjer om smittevern og ønsker skape et trygt kurs for alle.

Spørsmål om kurset eller søknadsprosessen kan rettes til: producer@ungdomssymfonikerne.no