Also available in: English

US Kammer 2020

28. oktober – 1. november 2020
Stavanger

Påmelding skjer elektronisk via vår søknadsside Fluidreview.

Søknadsfrist 6. september 2020

Kunstnerisk innhold

Ungdomssymfonikerne tilbyr fra 2020 to årlige kammerorkesterkurs, US Kammer. Dette er et nytt og enestående tilbud hvor det skal fokuseres på å gi erfaring og opplæring i kammermusikalsk samspill under ledelse av topp internasjonale spillende ledere. Kurset vil stille høye krav til mental og fysisk tilstedeværelse gjennom å være offensiv i sitt spill og dermed bidra til en helhetlig og samlet klang. Målsettingen er å raffinere og forfine kammermusikalske initiativ og tankeganger. Det er et ønske at deltakerne i kammerorkesteret skal danne en styrket kjerne i sommerens symfoniorkester, med mulighet for større ansvar og aktiv gruppeledelse. Med et etablert kammerorkester som kjerne vil symfoniorkesteret løftes både kunstnerisk og sosialt.

 

I US Kammer etterstreber vi å skape en profesjonell ramme rundt kurset. Prøveperioden tilsvarer prøveperioden i profesjonelle orkester/ ensembler, og vi har ensembleledere i verdensklasse. Det forventes at alle deltakere gjør seg godt kjent med repertoiret på forhånd og stiller forberedt til første prøve.

Orkesterets består av 35-40 deltakere, besetning vil variere avhengig av repertoar. Besetning for US Kammer høsten 2020 vil være:

2 fløyte, 2 obo, 2 klarinett, 2 fagott, 3 horn, 2 trompet, 1 slagverk, strykere

 

Musikalsk leder og solist: Gordan Nikolić
Instruktør: Andrew Marriner

Program: Beethoven Symfoni nr 3″Eroica”, Mendelssohn Fiolinkonsert

Konsert: 1. november, Stavanger Konserthus

 

Om kurset

Ungomssymfonikernes sommerkurs har siden 1973 hatt fast tilholdssted på Elverum. Orkesteret er Norges nasjonale ungdomsorkester og det er ønskelig å være mer synlig rundt i Norge. Kammerorkesteret vil derfor være et ambulerende kurs og har varierende tilholdssted, fortrinnsvis i de store byene. Ambisjonen er at det skal avholdes et kurs på våren og et på høsten.

Kurset er kostnadsfritt

Kurset, inkludert opphold og full pensjon, er gratis.

Forsikring

Det er studentens ansvar å ha egen syke-, reise- og instrumentforsikring i orden.

Permisjon

Det gis kun permisjon etter skriftlig søknad til Ungdomssymfonikernes administrasjon. Søkere som trekker seg etter at kontrakten er underskrevet, vil kunne bli holdt ansvarlig for utgifter som påløper organisasjonen som følge av dette, avhengig av årsak. For sykdomsfrafall er det kun sykemelding utstedt av lege som gir gyldig grunn.

 

Søknad og opptak

Søknad med motivasjonsbrev og videoopptak av repertoar registreres via søknadsportalen FluidReview innen søknadsfrist 6. september:  https://ungdomssymfo.fluidreview.com/

Hvem kan søke?

Musikkstudenter som kan dokumentere høyt instrumentalt nivå kan søke kurset. Du må være utøvende musikkstudent ved en utdanningsinstitusjon, eller gå på videregående eller folkehøgskole. Aldersgrense for kurset er 18-28 år. Alle interesserte må sende inn søknad.

Motivasjonsbrev:

Motivasjonsbrev på ca ½ A4 side om hvorfor du er interessert i å delta på årets kurs og hva du ønsker å oppnå ved eventuell deltakelse på kurset.

Video:

I søknadsportalen vil du etter registrering finne repertoar og orkesterutdrag for ditt instrument under «Resources». Opptak av soloverk og orkesterutdrag skal gjøres i ett. Bruk en klokke i bakgrunnen slik at juryen ser at opptaket er gjort sammenhengende. Det er ingen tekniske krav for opptaket utover at det skal gjennomføres i «one take». Det er derimot søkers ansvar at opptaket er av tilfredsstillende kvalitet for det aktuelle instrumentet.

(All nødvendig info om hva søknaden skal inneholde finnes også i skjemaet i Fluidreview)

Det kan være en fordel å ha vært tidligere deltaker på Ungdomssymfonikernes kurs, men andre søkere ønskes velkommen. For senere kammerorkesterkurs vil grunnlag for opptak baseres på prøvespillet for sommerkurset i tillegg til en helhetlig vurdering av innsatsen under sommerkurset, motivasjonsbrev og attester.

 

Restriksjoner:
På grunn av den pågående covid 19-epidemien kan det komme forandringer i kursets form og innhold, også kort tid før kursstart. Ungdomssymfonikerne følger myndighetene sine forskrifter og retningslinjer om smittevern og ønsker skape et trygt kurs for alle.

 

Spørsmål om kurset eller søknadsprosessen kan rettes til: producer@ungdomssymfonikerne.no