Søknad og prøvespill Sesong 21/22

Also available in: English

 

Søknadsportalen åpner: 1. februar 2021
Søknadsfrist: 22. februar 2021

Søk her!

 

 

Dato for prøvespill: 15. – 26. mars 2021
Resultater fra prøvespillet sendes ut innen 26. april

Prøvespillet gjelder for Ungdomssymfonikernes sesong 2021/2022:

 

 

Søknad:

Elektronsik søknadsskjema fylles ut via Ungdomssymfonikernes søknadsportal: FluidReview 

Selv om det blir informert om det i søknadsskjemaet, vil du likevel ikke motta en bekreftelsesmail når søknaden er ferdig.

Gjennomføring av prøvespill:

Grunnet den pågående situasjonen vil prøvespill som avholdes for sesongen 21/22 gjennomføres digitalt for en i Ungdomssymfonikernes administrasjon. Opptak av prøvespillet sendes til en jury i etterkant.

Hvem kan søke?

Musikkstudenter som kan dokumentere høyt instrumentalt nivå kan søke kurset. Du må være utøvende musikkstudent ved en utdanningsinstitusjon, eller gå på videregående eller folkehøgskole. Aldersgrense for kurset er 18-28 år. Alle interesserte må sende inn søknad.

Repertoar:

Kandidater som skal prøvespille vil finne repertoar for sitt instrument i søknadsportalen FluidReview etter registrering av søknad. Repertoaret består i hovedsak av standard orkesterutdrag.

Slik finner prøvespillsrepertoar til ditt instrument:

Teknisk informasjon:

Backup:

Vi oppfordrer alle kandidater til å ta eget opptak av selve prøvespillet. Dette trenger kun å være lydopptak, men det er viktig at man hører at opptaket er gjort samtidig som selve prøvespillet med en i Ungdomssymfonikernes administrasjon. Opptaket skal sendes til producer@ungsymf.no i etterkant av prøvespillet. Det er kandidatens ansvar å sørge for at backup opptaket fungerer godt for sitt instrument og er av god lydkvalitet.

Tilbakemelding:

Kandidater som prøvespiller vil få mulighet til å motta tilbakemelding av juryen i etterkant av prøvespillet. Merk at tilbakemeldingene kun inneholder kommentarer på prestasjonen, og ikke vil inneholde informasjon om uttak, stemmefordeling osv. Mer informasjon vil bli sendt ut i etterkant av søknadsfristen.

Resultater fra prøvespillet vil bli sendt ut i slutten av april. Ved ledige plasser vil det tilbys et sekundærprøvespill.

 

Spørsmål rundt søknad og opptak rettes til Ungdomssymfonikernes produsent, Barbara Peters, på e-post: producer@ungdomssymfonikerne.no