Also available in: English

Ungdomssymfonikerne setter stor pris på samarbeid og dialog med landets musikkutdanningsinstitusjoner, orkestre, festivaler og konsertarrangører. Denne kontakten er svært viktig for at vi skal kunne være en relevant og levende aktør i musikklivet.

EFNYO_logo_1c_big

Ungdomssymfonikerne har gjennom sitt medlemskap i EFNYO (European Federation of National Youth Orchestras) nær kontakt med søsterorkestre i hele Europa, og er deltaker i utvekslingsprogrammet MusXchange. Samarbeidet gir anledning til musikerutveksling i forbindelse med kurs og prosjekter, meningsutveksling både på ledelses- og musikernivå omkring sentrale problemstillinger knyttet til virksomheten, og til å knytte verdifulle kontakter og delta i samarbeidsprosjekter. Les mer om MusXchange her.

Druck

EU_flag_23L