Kurs

Vinterkurs 2018

Tirsdag 2. januar til søndag 7. januar 2018

Info om opptakskrav finnes under Opptak

Påmelding skjer elektronisk via vår søknadsside fluidreview.

 

Winter course 2018

Tuesday January 2nd – Sunday January 7th 2018

You can find conditions for application under Application

Applications are online at Fluid Review.

Kunstnerisk innhold

 

Nyttårskonsert i Terningen Arena i Elverum lørdag 6. januar kl. 18:00 

Dirigent Elim Chan
Solist Tine Thing Helseth, trompet

Program               

R. Wagner: fra “Tristan og Isolde”, Vorspiel og Liebestod

P. Tsjaikovskij: “Romeo og Julie”, fantasioverture

G. Mahler: Adagietto fra symfoni nr. 5

+ resten av programmet vil bli offentliggjort innen kort tid

 

Instruktører 

Instruktørene er erfarne og profilerte orkestermusikere fra de nordiske orkestrene. Flere av dem har også undervisningsstillinger ved nordiske utdanningsinstitusjoner. Instruktørene på vinterkurset 2018 vil bli offentliggjort innen kort tid.

1.fiolin:
2.fiolin: Johannes Lörstad
Bratsj:
Cello:
Kontrabass:
Treblås: Leif Arne Pedersen
Messing: Ingemar Roos
Pauker:
Slagverk:
Harpe: Sidsel Walstad

The teachers are experienced and profiled orchestra musicians from Norwegian and Nordic orchestras. The teachers for the winter course 2018 are soon to be announced.

 

Kurs i Elverum 

Kursdeltakerne innkvarteres på Elverum folkehøgskole under kurset.

Participants are accomodated in Elverum Folk High School during the course. http://www.elverumfhs.no.

 

Kurset er kostnadsfritt

Kurset, inkludert opphold og full pensjon på Elverum folkehøgskole, er gratis. Studenter som reiser til eller fra kurset på andre tidspunkter enn oppsatte busser må organisere reisen selv. Mer info under punktet reisestøtte. Vær oppmerksomhet på at kontraktsbrudd kan føre til at søker blir holdt ansvarlig for påløpte utgifter som følge av dette (se avsnitt om permisjoner).

The course, including accommodation and meals at Elverum Folk High School, is free of charge. Buses will be arranged from Oslo to Elverum (approx. 2 hours) at the start of the course period. Students travelling to or from the course at different times than the scheduled buses, must organize the travel themselves. Please note that breach of contract may result in the applicant being held responsible for the costs resulting from this (see section on leave).

 

Transport

Det blir arrangert transport fra Norges Musikkhøgskole på oppstartsdagen, tirsdag 2. januar 2018. Oppmøtetidspunkt kl 10:00, avreise 10:30. Bussen stopper på Gardermoen flyplass ca. kl 11:00. Hvis du ankommer med fly, må flyet lande senest 10:10. Nærmeste flyplass er Oslo Lufthavn. Stoppested for buss og tog hvis du kommer til Elverum på egenhånd, er Elverum Skysstasjon. Det er to ulike bussruter, som du finner på www.nor-way.no og www.nettbuss.no. Togruter finner du på www.nsb.no.

There will be bus transport from the Norwegian Academy of Music in Oslo on Tuesday 2.of January. Meet at the Academy 10:00 AM, the bus leaves at 10:30 AM. The bus will make a short stop at Gardermoen Airport at 11:00 AM. If you arrive by plane, you have to land 10:10 AM at the latest. Nearest airport is Oslo Airport (OSL)If you arrive in Elverum by yourself, you can take bus or train. The stop is called Elverum Skysstasjon. There are two different bus routes, you will find them on www.nor-way.no and www.nettbuss.no . You will find timetables for the trains on www.nsb.no.

 

Reisestøtte

Det er en egenandel for reise på 600 NOK. Vi dekker reiseutgifter mellom 600 og 2000 NOK, altså maks 1400 NOK. Beløpet vil bli utbetalt i starten av kurset. Frist for å levere reiserefusjonsskjema, som du finner i Fluid, og kvitteringer er dagen etter ankomst. Overholder du ikke denne fristen, vil du ikke motta reisestøtte. Det kreves utfylt reiserefusjonsskjema og kvitteringer for samtlige reiser. Dokumentene må være printet ut på forhånd, vi godtar ikke skjema og kvitteringer pr. epost. Vi har dessverre ikke mulighet til å være behjelpelige med å printe ut reisekvitteringer. Reisekostnader tilsvarende rimeligste offentlige transportmiddel dekkes, også ved bruk av bil. Det forutsettes at reisen er fra enten studiested eller hjemsted, og at reisetidspunktet er i tilknytning til kursperioden.

Travel refund

There will be a deductible fee for travel at 600 NOK. We cover costs between 600 and 2000 NOK, in other words 1400 NOK. The reimbursement will be wired during the course, not earlier. You have to fill out Travel refund form, which you can find in Fluid and attach all your tickets and receipts. We do not except form and receipts by email, everything must be printed out and delivered to us at the course. Unfortunately, we cannot assist you in printing out tickets. The deadline for submitting Travel refund form is the day after arrival. You will not receive reimbursement if you submit the form past deadline.

 

Studiepoeng

Deltakere i Ungdomssymfonikerne har mulighet for å få tildelt studiepoeng fra Norges Musikkhøgskole. Det gis 2 studiepoeng for hvert av programmene på sommerkurset og 2 studiepoeng for vinterkurset; altså til sammen 8 studiepoeng tildeles studenter som har vært med på alle årets program.

ECTS Credits

Participants in the Norwegian National Youth Orchestra can receive ECTS credit from the Norwegian Academy of Music. It is given 2 credits for each of the programmes in the summer, and 2 credits for the winter course. A total of 8 credits granted to students who have been involved in all this year’s program.

 

Forsikring

Det er studentens ansvar å ha egen syke-, reise- og instrumentforsikring i orden. Ungdomssymfonikerne forsikrer kun instrumenter som er lånt fra Norges musikkhøgskole.

Insurance

All participants are responsible for their own travel and instrument insurance. Ungdomssymfonikerne will only take out insurance on instruments borrowed from the Norwegian Academy of Music.

 

Permisjon

Det gis kun permisjon etter skriftlig søknad til Ungdomssymfonikernes administrasjon. Søkere som trekker seg etter at kontrakten er underskrevet, vil kunne bli holdt ansvarlig for utgifter som påløper organisasjonen som følge av dette, avhengig av årsak. For sykdomsfrafall er det kun sykemelding utstedt av lege som gir gyldig grunn.

Leave

Leave is only granted by application in writing to the administration of Ungdomssymfonikerne. Applicants who pull out after signing the contract, can be held responsible for the costs resulting from this, depending on cause of breach of contract. In case of illness, you need to provide a sick note from a doctor.