Opptak

Søknad

Alle søkere, også tidligere kursdeltakere, må fylle ut online søknad her:  https://ungdomssymfo.fluidreview.com.

Selv om det blir informert om det i søknadsskjemaet, vil du likevel ikke motta en bekreftelsesmail når søknaden er ferdig. Når du har fylt ut søknaden, må du legge både produsentens- og daglig leders epost til din kontaktliste i mailkontoen, da eposter fra disse adressene har tendenser til å havne i spam-mappen.

Vi oppfordrer dere til å like facebooksiden vår:  https://www.facebook.com/ungdomssymfonikerne/

 

SØKNADSFRIST:  TIRSDAG 10. OKTOBER 2017

 

Uttak av orkesteret

Musikkstudenter som kan dokumentere høyt instrumentalt nivå kan søke kurset.
Alle interesserte må sende inn søknad. Aldersgrense for kurset er 18-28 år.

Ungdomssymfonikerne avholder prøvespill for blås, slagverk og gruppeledere stryk i mars hvert år. Prøvespillet gjelder for påfølgende sommer- og vinterkurs. Søkere som studerer utøvende musikk på høgskolenivå, men som ikke prøvespilte mars 2017 eller var med på sommerkurset 2017, er likevel hjertelig velkommen til å søke vinterkurset. Vi ber disse søkerne om å oppgi referanser på hovedinstrumentlærere, samt utfyllende dokumentere sin orkestererfaring i søknadsskjemaet.

Uttak av orkesteret til vinterkurset gjøres på bakgrunn av prøvespillet i mars 2017. I tillegg vil studenter som deltok på sommerkurset bli prioritert. Ungdomssymfonikernes kunstneriske leder gjør uttaket av orkesteret til vinterkurset.

Hvis du ikke er heltids musikkstudent

Søkere som  ikke er heltids musikkstudenter på høgskolenivå må sende inn et videoopptak av et selvvalgt  repertoar fra standardlitteraturen på  ca. 15 minutter. Dette gjelder  selv om du har deltatt på Ungdomssymfonikernes kurs tidligere og  gjelder for  alle instrumentgrupper. Videoopptaket må være tatt i ett «take», uten klipp eller kutt. Frist for å sende inn opptak er torsdag 12. oktober 2017. Opptaket lastes opp på deres side i Fluid review.

Spørsmål rundt søknad og opptak rettes Ungdomssymfonikernes produsent på e-post: tove@ungdomssymfonikerne.no

This post is also available in: enEnglish