Opptak

Søknad

Alle søkere, også tidligere kursdeltakere, må fylle ut online søknad her: https://ungdomssymfo.fluidreview.com.

Selv om det blir informert om det i søknadsskjemaet, vil du likevel ikke motta en bekreftelsesmail når søknaden er ferdig. Når du har fylt ut søknaden, må du legge både produsentens- og daglig leders epost til din kontaktliste i mailkontoen, da eposter fra disse adressene har tendenser til å havne i spam-mappen.

Vi oppfordrer dere til å like facebook-siden vår, da mye informasjon også blir lagt ut her. https://www.facebook.com/ungdomssymfonikerne/

 

SØKNADSFRIST: TORSDAG 23. FEBRUAR 2017

 

Uttak av orkesteret

Musikkstudenter som kan dokumentere høyt instrumentalt nivå kan søke kurset.
Alle interesserte må sende inn søknad. Aldersgrense for kurset er 18 år.

 

Prøvespill

Det vil bli avholdt prøvespill på Norges Musikkhøgskole lørdag 18. mars fra kl 10.00. Skolen åpner kl 09.00 hvis du vil varme opp. Dere må sette av hele dagen frem til 18.00. Prøvespilltider vil bli annonsert, men kan endres inntil dagen før.

Prøvespillet (18. mars) er kun for musikkstudenter på høgskolenivå.
Instrumentgruppene som må prøvespille den (18. mars) er:

  • Blåsere
  • Slagverkere
  • Konsertmester/gruppeledere i strykerseksjonen

Prøvespillrepertoaret er kun orkesterutdrag. Orkesterutdragene vil bli gjort tilgjengelige på Fluid fredag 24. februar.

Om man ikke kan møte på prøvespillet, vil man få anledning til å gi beskjed om dette i søknadsskjemaet. Da skal man istedet laste opp et videoopptak av prøvespillrepertoaret innen 15. mars. Opptaket skal være tatt i ett klipp og lastes opp på din side i Fluid review.

Harpister/pianister

Det vil ikke bli avholdt prøvespill for harpister og pianister, men vi vil be om at opptak ettersendes ved behov.

 

Hvis du ikke er heltids musikkstudent:

Søkere som ikke er heltids musikkstudenter på høgskolenivå må sende inn et videoopptak av et selvvalgt repertoar fra standardlitteraturen på ca. 15 minutter. Dette gjelder selv om du har deltatt på Ungdomssymfonikernes kurs tidligere og gjelder for alle instrumentgrupper. Frist for å sende inn opptak er onsdag 15. mars. Opptaket lastet opp på deres side i Fluid review.

Spørsmål rettesUngdomssymfonikernes produsent på e-post: post@ungdomssymfonikerne.no